EmailTwitterVeiligheid boven alles!

Fysiotherapie is onlosmakelijk verbonden met welzijn en gezondheid van uw bewoners. Apparatuur en toestellen zijn onlosmakelijk verbonden aan fysiotherapie.
De veiligheid van uw apparatuur en toestellen is een vereiste voor een verantwoord gebruik hiervan. Naast de garantie dat uw bewoners veilig gebruik kunnen maken van deze toestellen en apparatuur bestaat er een economische factor.

Gedegen onderhoud aan uw apparatuur en toestellen dragen bij aan een langere levensduur. Inspectie van uw toestellen en apparatuur draagt bij aan veilig gebruik hiervan.

Wettelijke gezien bestaan er geen richtlijn die bepaalt waaraan u uw apparatuur en toestellen aan moet onderwerpen. Zeker, een toestel of apparaat waaraan een stekker zit moet een NEN 3140 ondergaan. Hiermee kun je niet garanderen dat uw toestellen geïnspecteerd zijn en dat de veiligheid gegarandeerd wordt.

De Stichting Garantiekeurmerk Hulpmiddelen heeft inspectie formulier ontwikkeld waarmee uw toestellen op cruciale punten geïnspecteerd  worden. Om StiGaH te citeren:

Het Stigah Keurmerk vermindert het risico op ongevallen en vergroot de veiligheid aantoonbaar.”

Vivas Medica biedt ook deze dienst aan voor haar klanten. Indien wij uw interesse gewekt hebben neemt u gerust contact met ons op.


Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op wanneer u meer informatie wenst te krijgen.

Mocht wij uw interesse hebben gewekt en wenst u een praktijkscan kunt u deze ook graag aanvragen door te klikken op deze link